Agtos muldenbandinstallaties

 

Toepassingen

Het muldenbandprincipe heeft zich gedurende de afgelopen tientallen jaren bewezen als een effectief straalprocédé voor het ontroesten en ontbramen van massadelen die op een trogband passen. De werkstukken die gestraald moeten worden, worden door de gesloten rubberen trogband continue gewenteld en gedurende de hele straaltijd aan de turbinestraal blootgesteld. De rubberen trogband zorgt voor een circulatie waarbij de werkstukken zoveel mogelijk worden ontzien. Door het handhaven van een kleine speling kunnen ook zeer kleine delen gestraald worden.

De machine kan op verschillende manieren gevuld en leeggemaakt worden. Bij de automatische werking worden een vulinstallatie en een afvoergoot toegepast. Bij halfautomatische werking kunnen werkstukken met de hand of met een hefwerktuig worden toegevoerd; het eindproduct kan dan rechtstreeks in door de klant geleverde containers worden geschud. 

 

Productprogramma

Het standaardprogramma van de AGTOS muldenband (trogband) - straalinstallaties biedt een vulvolume van 50 tot 550 liter.

De machinekeuze richt zich naar het volume en het gewicht van de te stralen charge onderdelen. Verder moet met de te stralen werkstukparameters als geometrie, grondstof en temperatuur van de werkstukken rekening worden gehouden. Dit bepaald o.a. de grootte van de installatie, de perforatie en vorm van de rubberen of stalen muldenband, de aanbevolen accessoires en grootte en type van het filter. Het AGTOS programma standaard machines is bijzonder uitgebreid. Daarnaast is maatwerk mogelijk. 

Stuur ons a.u.b. uw aanvraag. Ons ervaren team zal u graag verder helpen.

Het productprogramma kunt u ook vinden op de website van Agtos.

 

De straalprocedure

Handmatig of met behulp van een vulinstallatie worden de werkstukken in containers, op pallets of in zogenaamde korfvulinstallaties rechtstreeks in de straalmachine geleid. De vulinstallatie wordt met een druk op de knop in werking gesteld. Vervolgens glijden de werkstukken door de geopende vuldeur naar de reeds voorwaarts draaiende trogband.

Daarna beweegt de vulinstallatie zich terug naar de uitgangspositie. Zodra de deur automatisch is gesloten en beveiligd is, begint het straalproces. Als de straaltijd is afgelopen, opent de deur zich automatisch en de gestraalde charge wordt ofwel in etappes via een goot afgevoerd of rechtstreeks in door de klant geleverde containers geschud.

Het straalmiddel wordt voor hergebruik in circulatie gehouden en continue gereinigd. Het gereinigde straalmiddel wordt door middel van een speciale doseerunit vanuit de straalmiddelbunker naar de turbines gevoerd.  

 

Stralen van bevestigingsmiddelen en schroeven

 

Stralen van aluminium extrusieprofielen