BvL Libelle Oil Control

Monitoren van het oliegehalte in het medium

Teveel olie en vet in het reinigingsmedium zorgt ervoor dat er niet goed meer ontvet kan worden. Goede ontvettingsresultaten kunnen niet meer worden behaald indien het bad uitgeput is of wanneer de behandelingsmaatregeleingen ineffectief worden. De operator van de reinigingsmachine meot daarom weten wat het oliegehalte in het medium is om ervoor te kunnen blijven zorgen dat er constant goed ontvet wordt. Informatie over het oliegehalte in het medium wordt weergegeven op het machinedisplay of via Libelle Data Control (optioneel).

Toepassingsgebied

  • Reinigingsprocessen waarbij het belangrijk is dat het componentoppervlakte olievrij is
  • Bijvoorbeeld reiniging vooraf aan coaten, verven, lijmen, lassen

Voordelen: Kwaliteit en Kostenoptimalisatie 

  • Snelle en accurate evaluatie van het oliegehalte in het medium
  • Directe interventie mogelijk wanneer het reinigingsmedium verandert (bv. batches met zeer hoge olie-input)
  • Reductie van afkeur veroorzaakt door onvoldoende ontvetting
  • Geoptimaliseerde levensduur van het bad en badvervanging
  • Geoptimaliseerde componentendoorvoer
  • Procesbetrouwbaarheid

Meetprincipe

Het meten van de fluoriserende eigenschappen van het reinigingsmiddel gaat als volgt: Indien de fluorescentie  toeneemt binnen bepaalde golflengten, dan is dit een teken van olieverontreiniging. De intensiteit van de fluorescentie is daarom een meting voor de olieverontreiniging in het reinigingsmedium. Andere substanties hebben een andere fluorescerende golflengte en hebben daarom geen invloed op de meting.

Voorbeeld

De meetresultaten van de Libelle Oil Control laten duidelijk zien dat de olieconcentratie in het bad sterk toeneemt op maandagen - wanneer de componenten met olieverontreiniging worden gereinigd. De behandelingsmaatregelen om het bad weer te vernieuwen duurt enkele uren waardoor de reinigingsmachine niet kan worden uitgeschakeld gedurende de nacht. Alleen hierna kan een goede reiniging van andere componenten weer gegarandeerd worden. Met kennis van de olieconcentratie kan de componentendoorvoer geoptimaliseerd worden.