Agtos Draaitafelsystemen

 

Toepassingsgebieden

Traditionele draaitafel-straalinstallaties worden doorgaans met de hand bevoorraad. Ze worden het meeste gebruikt bij het reinigen van giet- en spuitgietwerkstukken in charges en voor het opruwen van oppervlakken zodat deze van een laag kunnen worden voorzien.

In automatische productielijnen, voornamelijk bij fabrikanten en toeleveranciers van motorvoertuigen, worden satelliet-(fase)draaitafelinstallaties vaak in een robotstraat geïntegreerd. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan voor het verstevigen van drijfwerkoppervlakken.

 

Productprogramma

Ons standaardprogramma voor draaitafel-straalinstallaties omvat tafelgrootten met een diameter van 1100 mm tot 2200 mm.

Bij de bepaling van het geschikte machineconcept houden we onder meer rekening met de door u aangeboden werkstukken, de vereiste prestatiegraad en niet in de laatste plaats met uw opvattingen aangaande een optimale productiewerkwijze.

Aarzel niet om uw specifieke wensen aan ons kenbaar te maken.
Ons ervaren team zal u graag verder helpen.

Het productprogramma kunt u ook vinden op de website van Agtos.

 

De straalprocedure

Bij de bewerking van werkstukken in charges stopt de draaitafel, de deuren openen zich en meerdere werkstukken worden op de draaitafel gelegd. De deur wordt gesloten, de werkstukken worden in de straalzone gedraaid en gereinigd.

In de non-stop draaitafel-straalinstallatie worden de werkstukken die gestraald moeten worden, op een draaiende tafel ononderbroken aan de achterzijde van de draaitafel gestraald, terwijl de werkstukken aan de voorzijde worden aangevoerd en weggenomen. Sluizen voorkómen dat straaldeeltjes van het voorste deel van de draaitafel worden weggeslingerd.

In de wissel-draaitafel-straalinstallatie wordt tijdens het stralen van een charge een andere charge aangevoerd respectievelijk weggenomen. Er bevinden zich dus 2 charges in de machine.

In de satelliet-draaitafel-straalinstallatie worden de werkstukken op radiaal gerangschikte opnamesatellieten gestraald. Bij deze constructie is meestal rekening gehouden met een lopende-bandsysteem.

Bij alle uitvoeringen van dit type straalinstallatie wordt het straalmiddel voor hergebruik in circulatie gehouden en gereinigd. Via de installatie voor straalmiddeldosering wordt het gereinigde straalmiddel vanuit de straalmiddelbunker naar de turbines met een hoge prestatie gevoerd.

Om de straalinstallatie stofvrij te houden, wordt door een ventilator een onderdruk opgewekt. De afgezogen lucht wordt door middel van een filterinstallatie gereinigd.

BijlageGrootte
PDF-pictogram agtos_competence_en.pdf2.51 MB
PDF-pictogram agtos_kompetenz_de.pdf2.51 MB