BvL Libelle analysesystemen

 

Doelen

 • Inspectie en waarborging van reinigingsresultaten
 • Minimaliseren van afkeur
 • Documentatie van het reinigingsproces
 • Geoptimaliseerde levensduur van het bad

 

Toepassingsgebied

Specifieke component reinheid is in veel toepassingsgebieden een vereiste karakteristiek - omdat de eindafnemer een expliciet reinheidsniveau vereist of omdat reinheid is vereist voor een opeenvolgend proces. Badcondities en vele andere parameters kunnen worden gemonitord voor de waarborging van de kwaliteit van het bad, reinigingsresultaten en daardoor preventie van afkeur. Hierdoor is het mogelijk het proces ten aller tijde goed te beheren. 

 

Aanbod

 • Geleidings meetapparaat
 • Analyseerd pompdruk en temperatuur
 • Libelle Fluid Control - Monitort van badverontreiniging
 • Libelle Oil Control - Meet oliegehalte in het medium
 • LIbelle Oil Control Solo - Meet de verontreinigingsfilm op het componentoppervlakte
 • Libelle Cleaner Control - Meet de concentratie van het reinigingsmiddel
 • Libelle Data Control - Documenteert procesparameters