BvL Libelle Cleaner Control

Monitoren van het oliegehalte in het medium

Bijna alle reinigingsprocessen hebben reinigingschemicaliën met een bepaalde concentratie nodig. Als de concentratie te laag is, dan kan het medium de verontreiniging niet van het component halen. Excessieve concentratie resulteert in hogere kosten evenals ongewenste chemische reacties. Daarom is het voor de operator van de reinigingsmachine handig om te weten wat de exacte concentratie van het reinigingsmiddel in het medium is. De enige manier om het reinigingsmiddel dusdanig bij te vullen zodat er constant goed gereinigd wordt. Informatie over de concentratie van de reinigingschemicaliën wordt weergegeven op het machinedisplay of via Libelle Data Control (optioneel).

Toepassingsgebied

  • Elk reinigingsproces waarbij reinigingschemicaliën worden gebruikt
  • Vervangt titratie

Voordelen: Kwaliteit en Kostenoptimalisatie 

  • Onbemande, precieze en continue meting van de concentratie van het reinigingsmiddel
  • Directe interventie mogelijk wanneer de concentratie van het reinigingsmiddel verandert
  • Optie om automatisch reinigingschemicaliën bij te vullen
  • Reductie van afkeur veroorzaakt door onvoldoende ontvetting
  • Geoptimaliseerde levensduur van het bad
  • Onderhoudsvrije sensor
  • Procesbetrouwbaarheid

Meetprincipe

Het meten van de akoustieke eigenschappen van een vloeistof gaat als volgt: De akoustische eigenschappen van een vloeistof zijn sterk onderhevig aan de hoeveelheid van reinigingsvloeistoffen in het medium. Wanneer deze eigenschappen veranderen, verandert de concentratie in het medium ook. Door de waarden tegen een calibratiecurve uit te zetten kan de concentratie in het medium exact bepaald worden. Dit kan nauwkeuriger dan met handmatige methoden zoals titratie.

Voorbeeld

Handmatige titratie op willekeurige intervallen kan enkel onnauwkeurige resultaten geven en veroorzaakt grote fluctuatie van de concentratie van het reinigingsmiddel. Dit voorbeeld laat zien hoe het gebruik van de Libelle Cleaner Control met automatische bijvulling deze fluctuaties sterk doet verminderen. De concentratie van het reinigingsmiddel wordt nauwkeurig gemeten en het reinigingsvermogen wordt constant gehouden.