BvL Libelle Oil Control Solo

Monitoren van de verontreinigingsfilm op het componentoppervlakte 

Na het reinigingsproces zou de kwaliteit van het oppervlakte van het component moeten voldoen aan de eisen van het verwijderen van olie en vet. Anders kan dit leiden tot afkeur van een gehele batch. Een visuele check is vaak niet voldoende voo hoge eisen. De Libelle Oil Control Solo biedt een direct kwaliteitsanalyse. De verontreinigingsfilm op het component wordt weergegeven op een hand-held apparaat of op een computer via een Bluetooth interface.

Toepassingsgebied

  • Controleren of componenten olievrij is
  • Bijvoorbeeld reiniging vooraf aan coaten, verven, lijmen, lassen

Voordelen: Kwaliteit en Kostenoptimalisatie 

  • Mobiele analyse van verontreinigingsfilm op het component 
  • Snel beslissen of het component geschikt is voor het volgende proces
  • Biedt directe interventie indien de reinheid van het component veranderd (bijvoorbeeld monitoren van procesmaatregelingen)
  • Geoptimaliseerde levensduur van het bad en badvervanging

Meetprincipe

Het meten van de fluoriserende eigenschappen van het reinigingsmiddel gaat als volgt: Indien de fluorescentie  toeneemt binnen bepaalde golflengten, dan is dit een teken van olieverontreiniging. De intensiteit van de fluorescentie is daarom een meting voor de olieverontreiniging in het reinigingsmedium. Andere substanties hebben een andere fluorescerende golflengte en hebben daarom geen invloed op de meting.

Voorbeeld

De analyse met de Libelle Oil Control Solo laat zien hoe proeven willekeurig kunnen veranderen. De reinheid resultaten vielen initieel binnen de gestelde randvoorwaarden, maar daarna zijn uitschieters te zien. Gezien over de tijd is het aan de machineoperator om te bepalen of sterkere behandelingsmaatregelen in het reinigingsbad getroffen moeten worden om het aantal uitschieters te minimaliseren.