Agtos hangbanen

 

Toepassingen

Hangbaan-straalinstallaties behoren tot de meest flexibele soorten straalinstallatie. Ze worden gebruikt voor het ontroesten, ontzanden en ontbramen van een veelvoud van werkstukken. Ook worden ze toegepast voor het finish-stralen van kwetsbare componenten of het ruwen van oppervlakken zodat hierop een volgende laag kan worden aangebracht.

In principe worden ze als charge- of doorloopinstallaties aangeboden. Er zijn echter ook talrijke tussenvormen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de railgeleiding van het hangbaansysteem. In veel gevallen kunnen verschillende bewerkingsfasen, zoals het stralen, het lakken en de daaropvolgende droging dankzij het hangbaansysteem met elkaar worden verbonden, waardoor het rationaliseringspotentieel volledig wordt benut.

Nog meer variatiemogelijkheden ontstaan door het gebruik van verschillende straalframes waarin de werkstukken naar de machine worden geleid. In veel gevallen kunnen de standaard-straalframes van borden, korven of stangen worden voorzien om een betere bewerkingspositie te verkrijgen. Met de eisen van onze klanten wordt echter altijd tot in detail rekening gehouden, en deze leiden ook vaak tot een specifieke oplossing.

 

Productprogramma

Ons standaardprogramma voor hangbaan-straalinstallaties omvat zes grootte categorieën. Welk machineconcept het beste kan worden toegepast, hangt onder meer af van de werkstukken, de vereiste prestatie en niet in de laatste plaats van de vraag, wat de klant als een optimaal procédé beschouwt.

Voorbeelden van hangbaan-straalinstallaties zijn: Hangbanen voor gietstukken, werktuigvormen, dompellakwerk, gegolfd plaatijzer en windkrachtinstallaties.

Indien de opdracht niet met een standaardmachine kan worden volbracht, dan ontwikkelen we u een op maat gesneden machineconcept aan.

Aarzel niet om ons uw gedetailleerde wensen kenbaar te maken. Ons ervaren team zal u graag verder helpen.

Het productprogramma kunt u ook vinden op de website van Agtos.

 

De straalprocedure

De werkstukken worden aan een straalframe of aan een draaihaak van de transporteur opgehangen en tot vlak voor de straalinstallatie geschoven. Een automatische inneeminstallatie transporteert de werkstukken naar de eerste straalpositie.

Na de start van het programma wordt de machinedeur automatisch gesloten en electropneumatisch vergrendeld. De werkstukken worden draaiend in drie posities en gedurende de vooraf ingestelde straaltijd gestraald.

Het straalmiddel wordt voor continu hergebruik in een kringloop gehouden en gereinigd.

Via de straalmiddeldoseerinstallatie wordt het gereinigde straalmiddel vanuit de straalmiddelbunker naar turbines met grote capaciteit geleid.

Na voltooiing van de straalcyclus en als de turbines stilstaan, opent de machinedeur zich automatisch en wordt het frame met het werkstuk weer naar de uitgangspositie gebracht.

De ruimte waarin gestraald wordt, wordt stofvrij gehouden door een ventilator die de nodige onderdruk opwekt. De afgezogen lucht wordt met een filterinstallatie gereinigd.